Het thema voor 2019 is: “vrij”. Alles kan en mag dus dit jaar!


Opgave kan door een mail te sturen naar info@feestweekbalk.nl of via het contactformulier op deze website.

 

Om de Gondelvaart goed te laten verlopen zijn er een aantal tips, adviezen en regels opgesteld. Alle deelnemers dienen zich hier aan te houden. Lees voor het bouwen dit document goed door. Met name de maximale afmetingen zijn logischerwijs van groot belang. We wensen alle gondelvaart-bouwers veel succes en plezier dit jaar! 

BESCHIKBARE MATERIALEN

•Eén vlot heeft een draag capaciteit van maximaal 1000 kg. (inclusief figuranten) 

•Een half vlot (2,50 x 2,50) heeft een draag capaciteit van maximaal 500 kg. 

•Voor het koppelen van twee vlotten dient de bouwploeg zelf voor een stevige en veilige koppeling te zorgen. 

•In drijvers (buizen) mag niet worden geboord of gezaagd. 

•De vlotten worden afgeleverd op vier balkjes, dit ter bescherming van de drijvers. 

•In vlotten mag niet worden gezaagd of grote gaten worden gemaakt. Uiteraard mag er wel in geschroefd worden. 

•Per vlot worden twee accu’s beschikbaar gesteld. Je dient zelf aan te geven accu’s te willen gebruiken, geef dit tijdig door bij de commissie. Accu’s worden maandags voor de gondelvaart uitgeleverd. Accu’s worden vol afgeleverd, je bent zelf verantwoordelijk voor de ‘volheid’ van je accu’s tijdens de gondelvaart. 

•Je dient zelf voor bouwmaterialen en elektrische voorzieningen voor verlichting en muziek te zorgen.

BOUWLOCATIE

•Indien je gebruik maakt van een door de commissie beschikbaar gestelde locatie vragen wij het volgende: 

•Ruim iedere keer na het bouwen de omgeving van je vlot netjes, zorg dat je materialen rondom je vlot zijn 
opgeborgen zodat andere bouwers en/of eigenaar hier geen hinder van heeft. 

•Roken, open vuur en lassen in de bouwlocaties is ten strengste verboden. Buiten is dit geen probleem mits de 
omgeving hier geen last van heeft. Ruim na het roken/werken buiten de peukjes/rommel op. 

•Je dient zelf tijdens de bouwperiode afval en restmaterialen af te voeren. 

•Wanneer de gondel wordt opgehaald moet deze goed bereikbaar zijn voor de commissie. 

•Zorg ervoor dat er iemand van de bouwploeg aanwezig is op het moment dat de gondel wordt opgehaald. 

•Zodra de gondel is opgehaald dien je de bouwlocatie bezemschoon achter te laten. 

VEILIGHEID EN STABILITEIT 

•Denk bij het bouwen om de gewichtsverdeling 

•Houd bij het bouwen rekening met degelijkheid en stabiliteit ten aanzien van vervoer naar de Luts toe en de 
deining in de luts zelf. 

•Maak je gebruik van een eigen aggregaat dan is een brandblusser verplicht aan boord. Inclusief iemand die de 
brandblusser kan en mag bedienen 

•Houd rekening met de hoogte van je bouwwerk in verband met de vaste witte brug. 
De maximale hoogte bedraagt 170 cm vanaf het vlot. Dit kan iets variëren in verband met de waterstand. Bij hogere bouwwerken dien je te zorgen voor een kantel-systeem o.i.d. 

•Denk om het volume van de muziek, overstem elkaar niet. 

•Gebruik je een rookmachine, hinder de andere gondels niet. Gebruik met mate. 

 

WAT MAG WEL, WAT MAG NIET

•Drankgebruik is niet toegestaan op de gondel tijdens de gondelvaart. 

•Reclame-uitingen, op welke wijze dan ook, is niet toegestaan.

TE WATER LATEN 

•Je dient zelf zorg te dragen voor het te water laten van koppelstukken, verlengstukken en overige drijvende bouwwerken. De commissie doet dit niet. 

•De commissie stelt een schema op over de volgorde van de te waterlating. 

 

DE WEEK VAN DE GONDELVAART 

Maandag: Accu’s worden uitgeleverd.*

Dinsdag: Laatste bouwmogelijkheid op de bouwlocatie.

Woensdag: Gondels worden opgehaald en naar een locatie dicht bij de Luts klaargezet voor de te water lating.* 

Donderdag: ‘s Morgens vroeg wordt er begonnen met de ter water lating van de gondels. Dit gebeurd volgens een door de commissie gepland schema. *

We proberen de gondels zo spoedig mogelijk in het water te hebben zodat jullie op het water nog de mogelijkheid hebben om de laatste puntjes op de ‘i‘ te zetten.

Rond de klok van 20.00 uur komt de jury langs, het zou mooi zijn als de figuranten bij de gondel aanwezig zijn.

 

 

De afvaart: Zorg ervoor dat om 20.45 uur de figuranten aan boord zijn. De afvaart is om 21.00 uur. De commissieleden komen langs om de gondels los te maken van de kade.

 

Terugvaart: Zodra we door de Teernstrabrug zijn gevaren worden de gondels naar de Gaaikemastraat getrokken zodat de sleepboot kan omvaren naar de laatste gondel. Dit wordt nu dus de eerste gondel bij de terugvaart. We proberen deze wisseling zo kort mogelijk te maken. Houdt figuranten aan boord zodat we na de wissel meteen af kunnen varen.

 

Afmeren: Zodra we zijn afgemeerd aan de Meerweg kunnen kostbaarheden van de gondel afgehaald worden. Kostbaarheden die blijven zitten is op eigen risico.

De accu’s moeten meteen worden afgekoppeld en bijelkaar op de kade gezet worden. Deze worden vervolgens opgehaald door de commissie. Vergeet de accuklemmen niet af te geven.

 

Vrijdag: rijdagochtend moet de gondel worden afgebroken. Afval kan op de kade worden gedumpt. Zorg ervoor dat het afval bijelkaar ligt zodat de gemeente dit gemakkelijk kan opruimen. Laat geen afval in het water drijven.

De gondel dient voor 12.00 uur bezemschoon te zijn opgeleverd. Vrijdagochtend moet de gondel worden afgebroken. Afval kan op de kade worden gedumpt. Zorg ervoor dat het afval bijelkaar ligt zodat de gemeente dit gemakkelijk kan opruimen. Laat geen afval in het water drijven. De gondel dient voor 12.00 uur bezemschoon te zijn opgeleverd.

We hopen op een prettige samenwerking en wensen jullie succes met bouwen. Als je nog vragen hebt horen we graag van je.

(* Tijden worden zo spoedig mogelijk doorgegeven)

De GondelVaart Commissie Balk